Μυοκαρδιοπάθειες

Στις μυοκαρδιοπάθειες υπάρχει ή δημιουργείται παθολογική υφή του μυοκαρδίου συνηθέστατα της αριστερής κοιλίας αλλά κάποιες μορφές αφορούν και τη δεξιά κοιλία. Είναι σοβαρές παθήσεις με επιπτώσεις στην ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής. Οι κυριότερες μορφές είναι η διατατική και η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια της αριστερής κοιλίας και η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες για κάθε τύπο, πατήστε τα παρακάτω link: