Βαλβιδοπάθειες

valvidopatheia anatomia kardiasΗ καρδιά μας είναι μία τετράχωρη κοιλότητα, οι δύο πάνω μικρότερες κοιλότητες ονομάζονται κόλποι και οι δύο κάτω κοιλίες. Για να κυκλοφορεί το αίμα στους πνεύμονες για οξυγόνωση και στο σώμα για τροφοδοσία πρέπει αυτές οι κοιλότητες να συσπώνται . Η σύσπαση των κοιλοτήτων, κόλπων και κοιλιών, ωθεί το αίμα προς την ίδια κατεύθυνση. Οι κόλποι κατευθύνουν το αίμα προς τις αντίστοιχες κοιλίες. Οι κοιλίες με τη σειρά τους το κατευθύνουν στην πνευμονική αρτηρία και στους πνεύμονες για οξυγόνωση (δεξιά κοιλία), ή στην αορτή και τα διάφορα όργανα για παροχή θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου (αριστερή κοιλία). Με την έναρξη της συστολής των κοιλιών κλείνουν οι κολποκοιλιακές βαλβίδες (μιτροειδής και τριγλώχιν) και έτσι το αίμα δεν οπισθοχωρεί προς τα πίσω (δηλαδή τους κόλπους). Κατά τη διαστολή των κοιλιών κλείνουν η αορτική και η πνευμονική βαλβίδα και έτσι το αίμα και πάλι δεν οπισθοχωρεί προς τα πίσω δηλαδή τις κοιλίες. [Εικόνα: Σχηματική τομή της καρδιάς. Με κόκκινο απεικονίζονται οι αριστερές κοιλότητες, με μπλέ οι δεξιές. ακ: αριστερός κόλπος, δκ: δεξιός κόλπος, ΑΚ: αριστερή κοιλία, ΔΚ: δεξιά κοιλία, 1: μιτροειδής βαλβίδα, 2: αορτική βαλβίδα, 3: τριγλώχινα βαλβίδα, 4: πνευμονική βαλβίδα. Η ροή του αίματος επιτρέπεται μόνο προς τη φορά των βελών και όχι αντίθετα.]

Αν στενωθούν για κάποιο λόγο οι βαλβίδες η καρδιά (η αντίστοιχη κοιλότητα) συναντά μεγαλύτερη αντίσταση στην προώθηση του αίματος. Αν οι βαλβίδες δεν κλείνουν καλά τότε το αίμα παλινδρομεί προς τα πίσω, στους κόλπους αν αυτό συμβαίνει σε κολποκοιλιακή βαλβίδα και στην αντίστοιχη κοιλία αν συμβαίνει στην αορτική ή την πνευμονική βαλβίδα, σε όλες όμως τις περιπτώσεις η καρδιά φορτώνεται με άχρηστο έργο, αφού κατά ένα ποσοστό εξωθεί προς τα πίσω.

Για αναλυτικές πληροφορίες για κάθε τύπο βαλβιδοπάθειας, πατήστε τα παρακάτω link: