24ωρη Καταγραφή Καρδιακού Ρυθμού

Τι είναι το holter ρυθμού 24ωρης καταγραφής;

24ωρη Καταγραφή Καρδιακού Ρυθμού (Holter)Η διάρκεια καταγραφής ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και πάντως λιγότερο από ένα λεπτό. Στους σύγχρονους καρδιογράφους με οθόνη μπορούμε να παρατείνουμε το ελεγχόμενο χρονικά διάστημα σε μερικά λεπτά, χωρίς αναγκαστική καταγραφή της συνολικής παρατήρησης σε χαρτί. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι εξαιρετικά μικρό για να συλλάβουμε περιοδικά φαινόμενα που εμφανίζονται διακεκομμένα, λίγες ή περισσότερες φορές το 24ωρο , ενδεχόμενα με πολύ σύντομη διάρκεια. Η ανίχνευση των σχετικών πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη διάγνωση και τη θεραπεία και συχνά έχει κρίσιμη σημασία για την ίδια την επιβίωση του ασθενούς. Αυτός είναι ο λόγος που επινοήθηκαν μικρές φορητές συσκευές που συνδέονται με τον ασθενή και καταγράφουν συνεχώς το ηλεκτροκαρδιογράφημα κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου. Οι πληροφορίες καταγράφονται σε κοινή κασέτα μαγνητόφωνου και τις διαβάζει και αναλύει αργότερα ο γιατρός με τη βοήθεια ειδικής συσκευής. Η ανάγνωση μιας 24ωρης καταγραφής απαιτεί 20-30 λεπτά της ώρας. Το όλο σύστημα ονομάζεται HOLTER (είναι το όνομα του επινοήσαντα). Η καταγραφή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατείνεται στις 48-72 ώρες [Εικόνα: Μια συσκευή Ηolter έχει το μέγεθος ενός κινητού τηλεφώνου(αριστερά), δεξιά είναι συνδεδεμένη με ασθενή και κρεμασμένη στο λαιμό (μπορεί όμως να τοποθετηθεί και στη ζώνη). Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης συνεχίζεται η συνήθης δραστηριότητα του φέροντος τη συσκευή].

Διαγνωστική αξία του Holter ρυθμού

Όταν υποπτευόμαστε αρρυθμιολογική δραστηριότητα που προκύπτει είτε από συμπτωματολογία που αναφέρει ο ασθενής (φτερουγίσματα στο στήθος, έντονο αίσθημα παλμών ή ταχυκαρδίας, προσυγκοπτικά ή συγκοπτικά επεισόδια) είτε από την εκτίμηση επιβαρυντικών καταστάσεων που προδιαθέτουν σε επικίνδυνες αρρυθμίες (μεγάλη καρδιακή διάταση, χαμηλή απόδοση με κλάσμα εξωθήσεως <35%, ειδικά ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα όπως παράταση του QT διαστήματος, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια) τότε η χρησιμοποίηση της συσκευή holter μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά ωφέλιμος ή και σωτήρια.

Έτσι μετά από μία καταγραφή holter είναι δυνατόν να διαγνώσουμε:

  • Την παρουσία τη συχνότητα και τον χαρακτήρα έκτακτων συστολών
  • Παροξυσμικές υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες
  • Τις σοβαρότερες κοιλιακές ταχυκαρδίες
  • Περιόδους φλεβοκομβικής βραδυκαρδίας ή παύσης
  • Παροδικό κολποκοιλιακό αποκλεισμό ποικίλου βαθμού
  • Μεταβολές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ενδεικτικές ισχαιμίας
  • Τη δραστικότητα εφαρμοζόμενης φαρμακευτικής αγωγής

Εφ όσον αναγνωριστούν οι παραπάνω καταστάσεις μπορεί:

  • Να είναι αθώες και να μην απαιτούν ειδική θεραπεία
  • Να χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή
  • Να επιβάλλεται η εμφύτευση τεχνητού βηματοδότη ή απινιδωτή

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η απουσία ευρημάτων μετά από μία καταγραφή holter δεν μας εξασφαλίζει πλήρως. Εφόσον συνεχίζεται η κλινική υποψία θα πρέπει να επιμείνουμε με επαναλήψεις ή τη διενέργεια πιο ειδικών και αποκαλυπτικών εξετάσεων όπως η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη

Προφυλάξεις

Δεν υπάρχει κανείς κίνδυνος από την συσκευή. Για να μην υπάρξουν παρεμβολές στην καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, κατά τη διάρκεια που ο ασθενής φέρει την συσκευή πρέπει να αποφύγει περιοχές υψηλού ηλεκτρικού βολτάζ, περιοχές με έντονη μαγνητική δραστηριότητα και επαφή με μαγνήτες, την επαφή με ανιχνευτές μετάλλων και να μην σκεπαστεί με ηλεκτρική κουβέρτα.