24ωρη Καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης (Holter)

Τι είναι η 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πιέσεως (Holter πιέσεως);

24ωρη Kαταγραφή Αρτηριακής Πίεσης (Holter)Είναι η σε 24ωρη βάση καταγραφή της αρτηριακής πιέσεως από μία μικρή φορητή συσκευή, η οποία ανά τακτά διαστήματα συνήθως 15 ή 30 λεπτών της ώρας, μετρά και καταγράφει την πίεση του ασθενούς. Αργότερα τα αποτελέσματα διαβάζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος παράγει και ενδεικτικές καμπύλες όπου απεικονίζονται σαφέστερα οι μεταβολές της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Πρόκειται για ακίνδυνη εξέταση, ίσως όμως ελαφρά ενοχλητικής από τα επανειλημμένα φουσκώματα της περιχειρίδος. Πατώντας ένα κουμπί ο ασθενής έχει τη δυνατότητα για επί πλέον μετρήσεις επί ενοχλημάτων (για παράδειγμα αν αισθανθεί λιποθυμική τάση). [Εικόνα: Σύγχρονη συσκευή Holter πιέσεως. Η συσκευή τοποθετείται συνήθως στη ζώνη της μέσης και η περιχειρίδα στον ένα βραχίονα].

Διαγνωστική αξία του Holter πιέσεως

Σε μερικές περιπτώσεις δυσκολευόμαστε να αποφανθούμε ότι υφίσταται πρόβλημα αρτηριακής υπέρτασης, είτε γιατί πριν την οριστική εγκατάσταση της είναι ασταθής είτε γιατί ο ασθενής επηρεάζεται από τη διαδικασία μέτρησης και λαμβάνουμε ψευδώς υψηλές τιμές (η αποκαλούμενη και υπέρταση της ‘άσπρης μπλούζας’). Σε άλλες περιπτώσεις είναι χρήσιμη η καταγραφή των διακυμάνσεων την ημέρα και την νύκτα. Η πίεση μας είναι χαμηλότερη τη νύκτα και υψηλότερη την ημέρα. Η διακύμανση αυτή καταργείται συνήθως στη δευτερογενή υπέρταση ενώ παραμένει στην πρωτοπαθή. Το Holter πιέσεως είναι επίσης ιδανικό για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοζόμενης φαρμακευτικής αγωγής που μπορεί να βρεθεί ατελής ή και υπερβολική με πρόκληση υποτασικών επεισοδίων.

Είδος εύκολου (αποτελεσματικού ωστόσο) Holter πιέσεως είναι η καταγραφή από τον ίδιο τον ασθενή της πίεσης 2-3 φορές την ημέρα (σε ήρεμη πάντα κατάσταση), για χρονικά διαστήματα μερικών ημερών (συνήθως 5-15) και η εκτίμηση της καταγραφής από τον ιατρό.