Καρδιολογικό Ιατρείο Βραχάτη Αντώνιου

Στο ιατρείο του καρδιολόγου Αντώνιου Δ. Βραχάτη παρέχονται υπηρεσίες κλινικής εξέτασης (στα πλαίσια αξιολόγησης νεοεμφανισθέντων συμπτωμάτων, παρακολούθησης χρονίων καρδιαγγειακών νοσημάτων, προαθλητικού ελέγχου κ.ο.κ.) καθώς και εργαστηριακού ελέγχου (ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος, 24ωρη καταγραφή και αξιολόγηση αρτηριακής πίεσης, 24ωρη καταγραφή καρδιακού ρυθμού - Holter).

Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος για την συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Εξυπηρετούνται επιπλέον οι ασθενείς πλήθους ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς ο ιατρός είναι μέλος του δικτύου ιατρών του ομίλου Βιοϊατρικής καθώς και του δικτύου MediSystem.

Η πολυετής εμπειρία του καρδιολόγου Αντώνιου Δ. Βραχάτη, ιδιαίτερα στην επεμβατική καρδιολογία, προσφέρει στους ασθενείς μία χρήσιμη γνώμη του στην αξιολόγηση προεπεμβατικών εξετάσεων (στεφανιογραφίας, σπινθηρογραφημάτος του μυοκαρδίου, δυναμικού υπερηχοκαρδιογραφήματος κλπ) για την λήψη της κρίσιμης απόφασης για τη διενέργεια ή μη επεμβατικής η χειρουργικής θεραπείας της στεφανιαίας νόσου και των βαλβιδικών παθήσεων.

Το καρδιολογικό ιατρείο του Αντώνιου Βραχάτη λειτουργεί στην Καλλιθέα επί της οδού Δημητρίου Ανδρέα 3 (Πλατεία Κύπρου - πλησίον ηλεκτρικού σταθμού ΗΣΑΠ).